• Somkiat Safety บริการ ตรวจสอบ fire pump fire alarm ตรวจสอบอาคาร ตรวจรับรอง
 •     02-187-1389
 • ฟรี! อบรมสัมมนา

  Chiller ระบบ Magnetic Bearing
  เพื่อปฎิวัติโลกใหม่

  • พื้นฐานและการตรวจวัดระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ (Chiller)
  • เสวนากรณีศึกษาการใช้งานจริง Magnetic Bearing Chiller
  • ...


  เนื้อหาเหมาะสมกับ :: safety / จป.วิชาชีพ / วิศวกรไฟฟ้า / ช่างไฟฟ้า / ช่างซ่อมบำรุง / ผู้จัดการฝ่าย maintenance

 • Somkiat Safety

  บริการ ตรวจสอบ fire pump

  • Domestic
  • Commercial
  • Industrial

  somkiat safety ตรวจสอบระบบ fire pump fire alarm ระบบไฟฟ้า สายล่อฟ้า อาคารโรงงาน อาคารสูง

 • Somkiat Safety

  บริการ ตรวจสอบ fire alarm

  somkiat safety ตรวจสอบระบบ fire pump fire alarm ระบบไฟฟ้า สายล่อฟ้า อาคารโรงงาน อาคารสูง

 • Somkiat Safety

  บริการตรวจสอบระบบระบบไฟฟ้า

  • Domestic
  • Commercial
  • Industrial

  somkiat safety ตรวจสอบระบบ fire pump fire alarm ระบบไฟฟ้า สายล่อฟ้า อาคารโรงงาน อาคารสูง

ฟรี สัมมนา Chiller ระบบ Magnetic Bearing เพื่อปฎิวัติโลกใหม่

สัมมนาวันที่ วันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ Grand Mercure Bangkok Fortune Platinum Hall เวลา 08:00-17:00

อ่านต่อ

ฟรี อบรมบรรยาย เกี่ยวกับไฟฟ้า

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม...

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามความเคลื่อนไหวของ กลุ่มเมืองไฟฟ้ากรุงเทพวิศวกรรม และ Update สาระน่ารู้เกี่ยวกับ Fire Pump Fire Alarm ตรวจสอบอาคาร และบริการอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บริการของเรา

 • การตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
 • งานตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 • งานตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
 • งานตรวจสอบ ทดสอบ และ บำรุงรักษา ระบบป้องกันฟ้าผ่า
 • งานตรวจสอบอาคารตามกฏหมายควบคุมอาคาร

ขอบเขตในการตรวจสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
ระบบแบตเตอรี่
ไส้กรองอากาศ ตรวจเช็ค และเปลี่ยน
ระบบระบายความร้อน

บริการตรวจสอบ ทดสอบ ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง Fire Pump Systems ตามที่กฏหมายได้กำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบ ทดสอบ และ บำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์สำหรับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้สามารถพร้อมทำงานได้ตลอดเวลา และให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

 
 

ขอบเขตในการตรวจสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
ระบบแบตเตอรี่
ไส้กรองอากาศ ตรวจเช็ค และเปลี่ยน
ระบบระบายความร้อน

บริการตรวจสอบ ทดสอบ ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง Fire Pump Systems ตามที่กฏหมายได้กำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบ ทดสอบ และ บำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์สำหรับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้สามารถพร้อมทำงานได้ตลอดเวลา และให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

 

ขอบเขตในการตรวจสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
ระบบแบตเตอรี่
ไส้กรองอากาศ ตรวจเช็ค และเปลี่ยน
ระบบระบายความร้อน

บริการตรวจสอบ ทดสอบ ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง Fire Pump Systems ตามที่กฏหมายได้กำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบ ทดสอบ และ บำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์สำหรับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้สามารถพร้อมทำงานได้ตลอดเวลา และให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

 

ขอบเขตในการตรวจสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
ระบบแบตเตอรี่
ไส้กรองอากาศ ตรวจเช็ค และเปลี่ยน
ระบบระบายความร้อน

บริการตรวจสอบ ทดสอบ ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง Fire Pump Systems ตามที่กฏหมายได้กำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบ ทดสอบ และ บำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์สำหรับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้สามารถพร้อมทำงานได้ตลอดเวลา และให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

 

ผลงานของเรา

บทความ

กลุ่มบริษัทเมืองไฟฟ้าวิศวกรรม

กลุ่มบริษัทเมืองไฟฟ้าวิศวกรรม ได้ดำเนินงานทางด้านการให้บริการเกี่ยวกับพลังงาน อาทิเช่น การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง งานตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบป้องกันฟ้าผ่า การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การตรวจสอบอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโรงงานควบคุม เป็นต้น

Contact Us

สาขาที่เปิดให้บริการ

Chiller ระบบ Magnetic Bearing เพื่อปฎิวัติโลกใหม่

วันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณณ Grand Mercure Bangkok Fortune Platinum Hall กรุงเทพฯ เวลา 08.00 -17.00 น.

089-900-3856 หรือสามารสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ สมัครสัมมนา